jump to navigation

KONDANSATÖRLER Nisan 29, 2009

Posted by cem24 in Lise 3 Fiziği.
add a comment

Kondansatöler devrede yük depolamak için kullanılan araçlardır. İki adet iletken paralel levhanın bir üreteç yardımıyla yüklenmesinden oluşur. (daha&helliip;)

Reklamlar

ELEKTRİK POTANSİYELİ Nisan 29, 2009

Posted by cem24 in Lise 3 Fiziği.
add a comment

Elektriksel Potansiyel Enerji

Yüklü iki cismi birbirinden d kadar uzağa yaklaştırmak için bir enerji harcamak gerekir. Çünkü (daha&helliip;)

ELEKTRİK ALAN Nisan 29, 2009

Posted by cem24 in Lise 3 Fiziği.
add a comment

Şekildeki +q1 yüklü cisim sayesinde uzaydaki herhangi bir A noktasında bir elekrik kuvveti etkisi vardır. Kuvvet formülünde q2 yerine 1 C yazılırsa (daha&helliip;)

COULOMB KANUNU Nisan 29, 2009

Posted by cem24 in Lise 3 Fiziği.
add a comment

Elektrostatik Kuvvet
Proton ve elektron gibi yüklü parçacıklar arasındaki itme veya çekme kuvvetlerine elektrostatik kuvvet denir. (daha&helliip;)

ELEKTRİK YÜKÜ Nisan 29, 2009

Posted by cem24 in Lise 3 Fiziği.
add a comment

Atomların içinde üç tür parçacık bulunur. Proton, elektron ve nötron. Bunlardan sadece proton ve elektron birbirine büyük bir kuvvet uygular. Bu kuvvet kütleçekim kuvveti değildir, çünkü kütle çekimden çok büyüktür. Fakat nötron, protonlarla elektronlar arasındaki bu etkileşime katılmaz. Yani nötron ne protonu iter veya çeker, ne de elektronu. Bu olayı aşağıdaki gibi gösterebiliriz. (daha&helliip;)

MOMENTUMUN KORUNUMU Nisan 29, 2009

Posted by cem24 in Lise 3 Fiziği.
add a comment

İki cismin çarpışmasında veya patlamalarda bileşke momentum değişmez. Yani kütle sisteminde bileşke kuvvet sıfır ise bileşke momentum değişmez. (daha&helliip;)

İTME Nisan 29, 2009

Posted by cem24 in Lise 3 Fiziği.
add a comment

İtme ve momentum kavramları dinamik sorularını daha kolay çözebilmek için çıkarılmış kavramlardır. Dinamiğin temel yasası olan F=m.a bağıntısı geliştirilerek itme ve momentum denklemleri bulunabilir. (daha&helliip;)

KEPLER KANUNLARI Nisan 29, 2009

Posted by cem24 in Lise 3 Fiziği.
add a comment

Johannes Kepler (1571 – 1601) Kepler Kanunu
(daha&helliip;)

BASİT HARMONİK HAREKET Nisan 29, 2009

Posted by cem24 in Lise 3 Fiziği.
add a comment

Sürekli olarak kendini tekrar eden harekete Harmonik Hareket denir. Yukarıdaki cisim sürekli belli bir aralıkta hareket edip geçtiği konumları düzenli olarak tekar eder. Dairesel hareket de aynı zamanda basit harmonik harekettir. Yayın ucunda salınan kütle, sarkaç, su dalgaları harmonik harekete örnektir. (daha&helliip;)

YATAY ATIŞ Nisan 29, 2009

Posted by cem24 in Lise 3 Fiziği.
add a comment

Yatay atış hareketinde cisim belli bir yükseklikten yatay doğrultuda (yere paralel) fırlatılır.  Yatay atılan cisim parabolik bir yörünge izleyerek yere düşer. (daha&helliip;)